מאי זרחי

Detail;

HD video; 2020

May Zarhy

שיתוף פעולה בין הכוראוגרפית מאי זרחי ואמנית הוידאו זהר אלעזר (קוואהרדה). 

 

החיות, הקרבה הפיזית והמרחב המשותף של המופע הומרו בחודשים האחרונים בדו-מימד ביתי שבו מה שנמצא על המסך מבקש להחליף את החוויה בחלל התיאטרון. מתוך הכרה שאין תחליף למרחב המשותף, Detail בודקת מה אפשר להרוויח מהמעבר המדיומאלי ממופע לעבודת וידאו:

 

האם אפשר לנצל את העובדה שנוכחות, נשימה וקרבה פיזית על המסך לא מאיימות עלינו כדי להביא לכדי תחושת גוף? מתי תנועת הגוף היא זו שמכריעה איזו כוריאוגרפיה תופיע בפריים ומתי הגדרת הפריים עצמו מכריע את זה?

HD Video, a collaboration between choreographer May Zarhy and video artist Zohar Elazar (Kawaharada).

The liveness, physical proximity and shared space happening in a performance setting have been converted in the last months into domestic two-dimensionality, where what appears on the screen replaces the experience happening in the theater. ‘Detail’ operates from the recognition that there is no substitute for shared space and presence; thus, it asks what can be discovered through the transition from the medium of performance to that of video.

How can we use the fact that physical presence, breath and body proximity on the screen, do not threaten us in order to stimulate the sense of feeling? Which moments happen while working in the studio space, whose capture on video allows their beauty to appear? When does body movement determine the choreography that will be seen in the frame, and when does the frame itself determine that?

מאת: מאי זרחי צילום ועריכה: זהר אלעזר (קוואהרדה) רקדניות יוצרות: רותם גרינברג, ענבר בוכבינדר עיצוב פסקול: דניאלה ליונגסברג קולות: דניאלה ליונגסברג תיקוני צבע: יוני פזי צילום ועריכת טיזר: זהר אלעזר (קוואהרדה)

Creator: May Zarhy Cinematography and Editing: Zohar Elazar (Kawaharada) Dancers: Rotem Greenberg, Inbar Buchbinder  Sound design: Daniella Ljungsberg  Voices: Daniella Ljungsberg  Color correction: Yoni Passy Cinematography and Editing of teaser: Zohar Elazar (Kawaharada)